Nowa zabawka agentów CSI?

Brzmi to zaskakująco: powszechnie dostępny program związany z geolokalizacją pomoże w analizie struktury ludzkich kości – dowodzi „American Journal Of Physical Antropology”

System Informacji Geograficznej (z ang. Geographic Information System – GIS ) to szereg różnych aplikacji używanych do

badania rozmieszczenia np. znalezisk na terenie wykopalisk. Teraz okazało się, że jeden z takich programów (ArcGIS ) po wprowadzeniu do niego położenia cech charakterystycznych kości śródstopia jest w stanie oszacować, jaki tryb życia prowadziła dana osoba.

Kapitan policji stanowej Ohio David Rose, będący jednocześnie doktorantem wydziału  antropologii Ohio State University, wykorzystał w tym procesie tzw. osteony. To mikrostruktury powstające m.in. w miejscach, gdzie dochodzi do niewielkich urazów kości. Ich kształt i wielkość, a także ułożenie tworzących je włókien kolagenowych są związane z ciężarem i naprężeniami, z którymi muszą radzić sobie kości.

Stąd już prosta droga do określenia, czy znaleziony na bagnach NN był – dajmy na to – zapalonym biegaczem. Jak dowodzą badania kapitana Rose’a – GIS jest w tym przypadku bardzo przydatny