Nowe cele NASA

Do 2017 roku NASA zrealizuje misję poszukującą planet pozasłonecznych i eksperyment rentgenowski

TESS (od ang. Transiting Exoplanet Survey Satellite) i NICER (od Neutron Star Interior Composition Explorer) zostały wybrane spośród czterech misji zaproponowanych we wrześniu 2012 roku do programu Explorer. O wyborze przesądziła duża wartość naukowa i niewielkie ryzyko związane z przygotowaniem misji.

Satelita TESS będzie używał zestawu teleskopów do przeglądu całego nieba w poszukiwaniu planet pozasłonecznych. Celem tej misji będzie identyfikacja skalistych globów wielkości Ziemi leżących w ekosferach swoich gwiazd centralnych. Taka odległość od macierzystej gwiazdy sugeruje, że może na nich istnieć woda. A jeżeli woda – to może i życie – spekulują naukowcy.

NICER będzie przyrządem, który ma zostać umieszczony na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Będzie rejestrował zmienność źródeł promieniowania X i badać skład i strukturę gwiazd neutronowych.

Program Explorer to najdłuższej trwający program satelitarny NASA, zainicjowany przez pierwszego amerykańskiego sztucznego satelitę Ziemi, Explorera 1, wysłanego w 1958 roku.

(Źródło: NASA)