W maju zespół naukowców z 11 państw, w tym z Polski, pracujący w Instytucie Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt w Niemczech, ogłosił, że udało mu się otrzymać cztery atomy tego superciężkiego pierwiastka. Nie byli pierwsi i właśnie dlatego nowy pierwiastek może wkrótce trafić do układu okresowego – IUPAC uznaje odkrycie nowego pierwiastka dopiero po ponownym otrzymaniu go przez niezależny zespół naukowców.

Pierwiastek 117 po raz pierwszy uzyskano cztery lata wcześniej w rosyjskim Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej, bombardując tarczę z berkelu jonami wapnia. Choć w wyniku eksperymentu powstało tylko sześć atomów o superkrótkim czasie połowicznego rozpadu wynoszącym zaledwie kilkadziesiąt milisekund, wystarczyło to do zidentyfikowania nowego pierwiastka. Charakterystyczny przebieg rozpadu promieniotwórczego zdradza bowiem pierwiastek podobnie jak przestępcę odcisk palca.