Nowy program stypendialny dla studentów

MSZ zachęca studentów nauk ścisłych, technicznych, przyrodniczo-rolniczych, a także ekonomii i europeistyki pochodzących z krajów Partnerstwa Wschodniego do udziału w nowym programie stypendialnym im. Stefana Banacha. Termin składania aplikacji upływa 21 czerwca.

Stypendia są oferowane na dwuletnie studia uzupełniające drugiego stopnia na polskich uczelniach publicznych. W pierwszym etapie realizacji programu w roku akademickim 2013/2014 zostanie przyjętych 50 studentów; w kolejnych latach będzie to 100 osób.

Po pierwszym roku stypendyści będą mogli wziąć udział w wymianie studenckiej w ramach programu unijnego Erasmus (w przypadku, gdy wybiorą uczelnię, która zawarła odpowiednie umowy z uczelniami zagranicznymi).

Program Stypendialny im. Stefana Banacha to inicjatywa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która jest realizowana we współpracy Ministerstwem Edukacji Narodowej. Koordynacją programu jak również naborem studentów zajmuje się Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

(Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl