W eksperymencie Feysa badanym oznajmiono, które z czterech ikon w grze komputerowej przedstawiają ich samych, a które – przeciwnika. Następnie poproszono ich o ocenę estetyczną wszystkich ośmiu figur. Badani wyżej oceniali „swoje” ikony. Analogiczne zjawisko, polegające na lubieniu liter wyrażających własne inicjały badanego, zostało wykazane przez Nuttina. Finch i Cialdini (1989) manipulowali tym powiązaniem w interesującym eksperymencie, w którym informowali badanych, że urodzili się w tym samym dniu i miesiącu, co Rasputin. Badani przekonani, że łączy ich z Rasputinem podobieństwo daty urodzenia, łagodniej oceniali jego czyny niż badani, których nie informowano o tym (rzekomym) podobieństwie. Prentice i Miller (1992) zastosowali tę technikę – osoby przekonane, że ich partner urodził się tego samego dnia, co one, okazały się w trakcie gry znacznie bardziej skłonne do współpracy niż osoby, którym nie podawano tej (nieprawdziwej) informacji.