O co chodzi w „efekcie posiadania” ?

W eksperymencie Feysa badanym oznajmiono, które z czterech ikon w grze komputerowej przedstawiają ich samych, a które – przeciwnika. Następnie poproszono ich o ocenę estetyczną wszystkich ośmiu figur. Badani wyżej oceniali „swoje” ikony. Analogiczne zjawisko, polegające na lubieniu liter wyrażających własne inicjały badanego, zostało wykazane przez Nuttina. Finch i Cialdini (1989) manipulowali tym powiązaniem w interesującym eksperymencie, w którym informowali badanych, że urodzili się w tym samym dniu i miesiącu, co Rasputin. Badani przekonani, że łączy ich z Rasputinem podobieństwo daty urodzenia, łagodniej oceniali jego czyny niż badani, których nie informowano o tym (rzekomym) podobieństwie. Prentice i Miller (1992) zastosowali tę technikę – osoby przekonane, że ich partner urodził się tego samego dnia, co one, okazały się w trakcie gry znacznie bardziej skłonne do współpracy niż osoby, którym nie podawano tej (nieprawdziwej) informacji.

Według psychologów wyżej cenimy przedmioty należące do nas samych niż identyczne, należące do kogoś innego

Więcej:cywilizacje