Oczyścić orkę

Zanieczyszczenie środowiska stało się zjawiskiem tak globalnym, że dosięga nawet stworzeń żyjących z dala od ludzi.

 Boleśnie przekonują się o tym orki (Orcinus orca), które – jak wykazały najnowsze analizy – są najsilniej skażone polichlorowanymi bifenylami (PCB) ze wszystkich stworzeń zamieszkujących Ziemię. Toksyny te uszkadzają m.in. układ nerwowy, odpornościowy i rozrodczy. Biolodzy morscy szacują, że choć produkcja PCB została mocno ograniczona już w latach 70. ubiegłego stulecia, to zanieczyszczeń w północnych morzach jest tak wiele, że będą one szkodzić orkom jeszcze przez co najmniej 30 lat.