Od 2017 r. nauka programowania w polskich szkołach

Nowy program nauczania informatyki ma obowiązywać we wszystkich szkołach w naszym kraju od 2017 roku.

Podstawa programowa kształcenia informatycznego ma zostać poszerzona w Polsce na wszystkich poziomach edukacji.

Jednym z nowych elementów będzie wprowadzenie nauki programowania we wszystkich poziomach szkół. W 2016 roku w części placówek zostanie wprowadzony pilotaż nauczania, który ma się stać podwaliną nowej podstawy programowej.

We wszystkich szkołach nauka programowania pojawi się od 2017 roku. Nowy program będą wprowadzali nauczyciele informatyki.

Powszechne nauczanie programowania w szkołach ma służyć m.in. budowaniu kompetencji cyfrowych, wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży z mniejszych i oddalonych ośrodków, rozwijaniu kreatywności, czy wreszcie – kształceniu przyszłych programistów.

“Programowanie postrzegamy nie tylko jako czynność typowo informatyczną kształcącą programistów, ale również rozwijającą myślenie logiczne, kreatywność uczniów i pomysłowość. Nie tylko w zakresie samych narzędzi czy informatyki, ale także wszystkich innych przedmiotów” – zauważa prof. Maciej Sysło z Rady ds. Informatyzacji Edukacji działającej przy Ministrze Edukacji.