Od czego zależy kształt pępka?

Głównie od tego, jak rodzice dbają o kikut pępowiny u noworodka. Pępek jest blizną po pępowinie i składa się głównie z tkanki łącznej. Jeśli kikut jest właściwie pielęgnowany, blizna jest niewielka i pępek ma wklęsły kształt. Zaniedbania mogą doprowadzić do infekcji i niezbyt estetycznego przerostu tkanki łącznej w bliźnie.