Od czyjego nazwiska pochodzi nazwa efektu Dopplera?

Zjawisko to odkrył austriacki astronom Christian Andreas Doppler. Zaobserwował on, że światło gwiazd zmienia kolor, gdy są w ruchu. Jego praca została opublikowana w 1842 r. Potem dowiedziono, że efekt ten dotyczy wszelkiego rodzaju fal – nie tylko świetlnych, ale także dźwiękowych. Gdy położenie odbiorcy i źródła fali się zmienia, zmienia się także częstotliwość fali. Wystarczy posłuchać sygnału zbliżającej się karetki pogotowia. Najpierw dźwięk jest wysoki, ale gdy pojazd nas mija, gwałtownie zmienia się na znacznie niższy. Dzięki odkryciu Dopplera wiele lat później powstały aparaty do diagnostyki medycznej, pozwalające obserwować np. ruchy płodu w brzuchu matki lub przepływ krwi w naczyniach krwionośnych.