Od pomysłu do biznesu

Trwa kampania Akademii Kobiet Sukcesu i Instytutu Przemiany pod hasłem „Liderka własnego życia”.

Jej celem jest uświadomienie kobietom, że bycie liderką to przede wszystkim branie spraw w swoje ręce i proaktywna postawa wobec życia. Sporo artykułów na ten temat można znaleźć w zakładce Baza Wiedzy w portalu Szkolaliderek.pl. Dla kobiet, które chciałyby się nauczyć przedsiębiorczości w praktyce, powstało interdyscyplinarne studium Szkoła Liderek. W jego trzeciej edycji powstały dwa programy edukacyjne: Liderka własnego życia i Od pomysłu do biznesu (dla kobiet zamierzających założyć firmę). Więcej informacji o tym, jak się można zgłosić do Szkoły Liderek na stronie www.kobietyisukces.pl/szkola-liderek.

Magazyn „Coaching” objął patronat medialny nad Szkołą Liderek.

Więcej:pracarozwój