Odzyskaj swoją kartę

Na wypadek zaginęcia telefonu warto zrobić kopię karty, aby potem móc ją łatwo odtworzyć.

To niewielkie urządzenie znacznie to ułatwia. Wystarczy skopiować kartę SIM do jego pamięci, a przechowa bezpiecznie numery. Gdyby telefon zaginął, można odtworzyć zapamiętane dane na nowej, czystej karcie. Pamięć 16 KB. Mieści 500 numerów telefonicznych z opisami w dwóch katalogach odpowiadających dwóm kartom SIM. Można kopiować dane z karty SIM na inną kartę SIM. Inne funkcje to przeglądanie zapisanej książki telefonicznej, zabezpieczanie hasłem, kalendarz. Działa w standardzie GSM11.11 oraz GSM11.12 i obsługuje karty 3V SIM i R-UIM.