Ogień w zwolnionym tempie

Dopiero w zwolnionym tempie widać z jak niesamowitym żywiołem obcujemy.