Opaska prawdy

Ta opaska mierzy przepływ prądu w skórze w odpowiedzi na niewygodne pytania i na tej podstawie decyduje, czy odpowiedź była prawdziwa.

Opaska na rękę Truth Wristband Kit to miniwariograf. Mierzy przepływy prądu w skórze osoby, która odpowiada na niewygodne pytania. W zależności od reakcji fizjologicznej zależnej od stanu psychoemocjonalnego urządzenie rozpoznaje rzekomo prawdę i fałsz, co sygnalizuje wyświetlacz. Jeśli z ust pada prawda ma on kolor niebieski, jeśli pojawia się problem ze zgodnością z faktami opaska świeci na czerwono. Doskonałe do eksperymentowania z niewygodnymi pytaniami. h.k.