Osiem lat temu odszedł Jan Paweł II

2 kwietnia mija osiem lat od śmierci polskiego papieża

Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie dla upamiętnienia tej rocznicy przygotowało przedsięwzięcie „Wojtyła 3D. Masz duszę”, które składać się będzie z kilku wydarzeń: wystawy, interaktywnej kampanii społecznej, uroczystego czuwania na placu Piłsudskiego, a także zajęć edukacyjnych dla licealistów.

Duch czy ciało – które z nich jest ważniejsze? Bez którego człowiek nie będzie tym, kim jest? Filozofia, jaką uprawiał Karol Wojtyła, stawia sprawę jasno: ciało i dusza tworzą jedność, razem kreują człowieka. – Myśląc o człowieku, często mamy przed oczami ciało. Naturalnie nie jest ono bez znaczenia, Jan Paweł II zwracał jednak uwagę, że człowiek bez duszy nie istnieje – przypomina Norbert Szczepański, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.

– Technologia 3D stwarza pozory, że obraz, z którym obcujemy, jest realny. Karol Wojtyła niczego nie udawał. Nadszedł czas, aby dostrzec w nim głębie, nie tylko jednowymiarowy obraz z fotografii. Aby tak się stało, najpierw tej głębi musimy poszukać w sobie. Dlatego droga, jaka wiedzie od „Wojtyły 3D” do „Masz duszę” jest drogą w obie strony – wyjaśnia Michał Łuczewski z Centrum Myśli Jana Pawła II.