Ostrze sprzed 9 tys. lat odkryto na Pomorzu Zachodnim

“Zabytek spoczywał pod warstwą torfu i żółtego piasku na głębokości 1,6 m na dnie dawnego jeziora. Z tego rejonu znamy obozowiska z epoki mezolitu (IX–VII tysiąclecia p.n.e.)” – wyjaśnił prof. Tadeusz Galiński z IAE PAN, odkrywca i kierownik badań.

Ostrze wykonane z drewna cisowego sprzed 9 tys. lat odkryli w Bolkowie nad jeziorem Świdwie na Pomorzu Zachodnim archeolodzy z Instytutu Archeologii i Etnologii (IAE) PAN w Szczecinie.

Ostrze ma długość 21 cm i średnicę 1,5 cm. Zdaniem archeologa jest to pierwsze tego typu znalezisko z tego okresu z obszaru Europy. Zabytki drewniane wyjątkowo rzadko zachowują się dobrym stanie, zwłaszcza te z tak odległych czasów.

“Dopiero szczegółowa analiza pokaże, czy ostrze wykorzystywane było jako broń, czy raczej wiązało się z magią. Cis od najdawniejszych czasów ma w kulturze europejskiej ścisły związek ze sferą wierzeń i magii” – dodał prof. Galiński.

Ostrze znaleziono w bliskim sąsiedztwie bardzo bogatych pozostałości osadniczych: dwóch szałasów żerdziowych i licznych wyrobów krzemiennych i kamiennych, w tym grotów strzał łuku.

Zabytek poddawany jest obecnie analizie mikroskopowej. Po niezbędnej konserwacji trafi wraz z innymi artefaktami z wykopalisk w Bolkowie do zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Wykopaliska trwały od początku lipca do połowy września w ramach projektu „Społeczeństwa łowiecko-zbierackie wczesnego mezolitu w rejonie dolnej Odry” sfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Prace prowadzono przy współpracy z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie i kierownictwem rezerwatu przyrody „Świdwie”.