Początek lata!

W niedzielę rano o godzinie 7:45 rozpoczęło się astronomiczne lato.

W niedzielę rano o godzinie 7:45 Słońce weszło w znak Raka, rozpoczęło się astronomiczne lato. Moment rozpoczęcia lata nie jest stały. W kalendarzu liczba dni w roku jest całkowita i wynosi 365 lub – w roku przestępnym <metricconverter productid=”366, a” w:st=”on”>366, a</metricconverter> pełen obieg Ziemi dookoła Słońce zajmuje 365,24 dnia. Pory roku zależą od nachylenia osi obrotu naszej planety do płaszczyzny ekliptyki (ruchu Ziemi wokół słońca), którego kąt wynosi 66,5 stopnia. To dlatego przez jedną połowę roku lepiej oświetlona i przez to cieplejsza jest półkula północna, a przez drugie pół roku Słońce ogrzewa półkulę południową. h.k.