Polacy czują się bezpieczniej

Choć w rozmowach miedzy sobą Polacy nie przestają narzekać na poziom bezpieczeństwa w kraju, badania opinii społecznej wykazały, że nie czują się specjalnie zagrożeni.

Aż 80,2 proc. Polaków czuje się bezpiecznie, spacerując w swojej okolicy po zmroku (niebezpiecznie – 16,7 proc.). 69,4 proc. ankietowanych dobrze oceniło prace policjantów, którzy pełnia służbę w okolicy ich miejsca zamieszkania (źle – 14,4 proc.). Ogólnie rzecz biorąc, 67,2 proc. respondentów uznało policje za skuteczna.

To postęp, bo w 2007 r. uważało tak zdecydowanie mniej: 56,3 proc. Polaków. Najsłabiej Polacy ocenili szybkość przybywania patroli interwencyjnych (dobrze – 66 proc, źle – aż 29,8 proc.) oraz sposób przekazania informacji na temat dalszego postępowania w sprawie (dobrze – 61,7 proc., źle – 23,8 proc., aż 14,5 proc. respondentów wybrało opcje „trudno powiedzieć”). Polskie Badanie Przestępczości przeprowadzono na losowej próbie reprezentatywnej 17 tys. Polaków powyżej 15. roku życia. Obejmowała ona po tysiąc respondentów na terenie podległym każdej komendzie wojewódzkiej oraz Komendzie Stołecznej Policji.