Polacy studiujący na Ukrainie będą mogli kontynuować studia w Polsce

Jeśli dojdzie do eskalacji konfliktu na Ukrainie, Polacy studiujący w tym kraju mogą kontynuować naukę na uczelniach w Polsce – informuje resort nauki.

Z nieoficjalnych danych wynika, że na Ukrainie studiuje kilkuset Polaków. Wśród polskich obywateli studiujących na Ukrainie, są niemal wyłącznie osoby kształcące się na kierunkach medycznych, głównie we Lwowie.

“Gdyby sytuacja na Ukrainie wymagała przez nich opuszczenia kraju, dostępny jest mechanizm na podstawie umowy pomiędzy Rządem RP a Rządem Ukrainy umożliwiający im kontynuowanie studiów w Polsce” – poinformował resort nauki.

“Wierzę, że dzięki takim gestom okażemy naszą solidarność z narodem ukraińskim oraz stworzymy podstawy dla prawdziwie demokratycznego państwa” – powiedziała podczas spotkania w Brukseli  minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska. Obecnie w Polsce przebywa ok. 13 tysięcy studentów z Ukrainy.

Wszelkie pytania o kontynuację w Polsce  studiów medycznych rozpoczętych na Ukrainie należy kierować do Ministerstwa Zdrowia, resortu nadzorującego uczelnie medyczne.