Polska z bardzo dobrym systemem edukacji

Polska ma bardzo dobry system edukacji dzieci – takie wnioski płyną z najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

W rankingu OECD oceniano umiejętności 15-latków m.in. w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych z 76 krajów na świecie.

Polska w rankingu zajęła 11. miejsce. W czołówce znalazły się głównie kraje Azjatyckie. Pierwsze miejsce w rankingu zajął Singapur, gdzie językiem wykładowym jest angielski, a nauczyciele są doskonale przygotowani do wykonywania swojego zawodu. To wszystko sprawia, że po zakończeniu edukacji, młodzi ludzie świetnie potrafią odnaleźć się na rynku pracy. W pierwszej piątce znalazły się takie kraje, jak: Hongkong, Korea, Japonia i Tajwan. Zdaniem komentatorów wysokie pozycje państw azjatyckich to przede wszystkim zasługa wielkich ambicji i wyuczonej dyscypliny.

Zobacz raport OECD: Polska 2015 na tle innych krajów

Poza krajami azjatyckimi Polskę wyprzedza także Finlandia, Estonia i Holandia. Dalsze miejsca w rankingu zajmują m.in. Stany Zjednoczone (28.miejsce), Wielka Brytania (20. miejsce), a także Niemcy (13. miejsce). 

Czytaj więcej: