Poranek w CERN

Jak wygląda poranek w centrum zarządzania CERN? Oto przykład z 30 Marca tego roku.