Obserwacje wskazują również, że ta czarna dziura się obraca, a oś jej obrotu odchylona jest o 17 stopnia w stosunku do kierunku, w jakim na nią patrzymy. Wiemy też, że jest
otoczona dyskiem materii i to ona jest źródłem rejestrowanego przez radioteleskopy promieniowania. Tu potrzebna jest jednak jedna uwaga. – Kolory widoczne na obrazie nie
są prawdziwymi odcieniami gazu, to barwy przypisane przez naukowców różnym poziomom energii – tłumaczy w portalu LiveScience prof. Derek Fox z Wydziału Astronomii
Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii. – Żółty to najmocniejsza emisja, czerwony to trochę słabsza, a czarny oznacza brak jakiejkolwiek radiacji – wyjaśnia prof. Fox. – Gdybyśmy chcieli mówić o świetle widzialnym, pierścień zapewne byłby biały, być może z odcieniami czerwieni lub błękitu.

Kilka dni obserwacji dowiodło również, że czarne dziury są obiektami dynamicznymi. Ich otoczenie zmienia się w stosunkowo krótkim czasie – nawet w przypadku takich potworów jak obiekt w M87 zajmuje to mniej niż jeden dzień. W przypadku mniejszych czarnych dziur, jak np. Sagittarius A*, zmiany będą zachodziły w czasie liczonym w minutach. Wkrótce dowiemy się również, czy czarne dziury mają pole magnetyczne – dane są, trzeba je tylko przeanalizować. W przyszłości, po udoskonaleniu sieci radioteleskopów i zwiększeniu jej rozdzielczości, możliwe będzie podglądanie horyzontów zdarzeń mniejszych czarnych dziur. Być może EHT wykryje ich setki czy nawet tysiące. Na odpowiedź czekają jednak najciekawsze pytania dotyczące czarnych dziur. Co dzieje się za horyzontem zdarzeń? Czy uda się potwierdzić doświadczalnie istnienie tzw. promieniowania Hawkinga – zjawiska parowania czarnych dziur? Jaki los czeka materię i informację, którą ta materia niesie, gdy już spadnie na powierzchnię czarnej dziury? – To w sumie dość nieskomplikowaneobiekty – mówi dr Ziri Younsi. – Zmuszają nas jednak do stawiania zasadniczych pytań o naturę przestrzeni i czasu, a w końcu i naszego istnienia.

Piotr Kościelniak – dziennikarz specjalizujący się w nauce, medycynie i nowych technologiach.