Powstanie Polska Agencja Kosmiczna

Polska Agencja Kosmiczna, czyli POLSA ułatwi współpracę firm i i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego.

Polski parlament uchwalił ustawę, na mocy której powstanie Polska Agencja Kosmiczna (POLSA od Polish Space Agency). Agencja ma wspierać firmy i ośrodki badawcze oraz współpracę pomiędzy nauką i biznesem.

W czasie wystąpień przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych oświadczyli, że powołanie Polskiej Agencji Kosmicznej jest bardzo potrzebne, a poselski projekt powinien wejść w życie jak najszybciej. Wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska zapewniła o poparciu rządu dla tej idei.

Głównym zadaniem Agencji ma być koordynacja przedsięwzięć związanych z sektorem kosmicznym i uczestnictwem Polski w europejskiej agencji ESA. W uzasadnieniu wskazano, że do Europejskiej Agencji Kosmicznej Polska płaci ok. 60 mln euro rocznie składki, natomiast polski sektor kosmiczny, mimo potencjału i chęci, w minimalnym stopniu uczestniczy w programach ESA. Dlatego Agencja ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego.

CZYTAJ TEŻ: