Ponoć te pisane w większości klawiszami znajdującymi sie z prawej strony budzą cieplejsze odczucia, niż te pisane klawiszami z lewej. Według naukowców przyczyna tego efektu nie jest słynna opozycja "Prawy-Lewy", w której wygrywa prawy, lecz wygoda. Ponieważ klawiszy z literami z lewej strony jest o 4 więcej, szybki wybór właściwego sprawia nam większą trudność, dlatego źle usposabiamy się do niektórych słów.