PRL-owski opozycjonista, członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie jeszcze w  1968 roku brał udział w protestach marcowych. Został za to aresztowany

Na początku lat 80. był doradcą Regionu Mazowsze "Solidarności", współpracował z Polskim Porozumieniem Niepodległościowym, publikował w paryskiej "Kulturze".

Brał udział w obradach Okrągłego Stołu a w 1990 roku zaangażował się w kampanię prezydencką Tadeusza Mazowieckiego.

Studia na Wydziale Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1972 roku. W 1999 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

W latach 70. pracował w Polskiej Akademii Nauk, w 1978 założył opozycyjne czasopismo "Res Publica" i objął w nim funkcję redaktora naczelnego.

Od 1996 do 2002 roku pracował na Uniwersytecie Warszawskim. Pełnił tam funkcję dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Był przewodniczącym rady Fundacji im. Stefana Batorego i członkiem redakcji ”Tygodnika Powszechnego”.