“Gender” słowem roku 2013!

Językoznawcy wybrali najpopularniejsze słowo ubiegłego roku.

Po długich obradach i dyskusjach kapituła profesorów językoznawstwa w składzie: Jerzy Bartmiński, Jerzy Bralczyk, Andrzej Markowski, Jan Miodek, Walery Pisarek, Renata Przybylska i Halina Zgółkowa zadecydowała, że słowem roku 2013 było słowo “gender”. 

Swój wybór komisja uzasadniła: “Słowo ma co prawda niejasną, rozmytą semantykę, ale za to bardzo wyraziste dwubiegunowe nacechowanie aksjologiczne. Dlatego nolens volens stało się słowem roku, a my jako kapituła jedynie to zdiagnozowaliśmy”

Inne wyróżnione słowa to: ekspert, Euromajdan, janosikowe, podsłuch, słoik, tęcza.

W plebiscycie najczęściej powtarzało się słowo gender. Poza tym zostały zgłoszono m.in, następujące słowa: tęcza, Franciszek, Euromajdan, słoik, projekt, kryzys i związki partnerskie.