Rekordowe stężenie gazów

Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze rosło w zeszłym roku szybciej niż w ciągu poprzedniej dekady -informuje Światowa Organizacja Meteorologiczna.

Koncentracja CO2 w ubiegłym roku osiągnęła poziom 393 cząsteczek na milion, czyli o 2,2 więcej niż w 2011 roku. 

Oznacza to, że wzrost stężenia był o dziesięć procent szybszy niż średnia z poprzednich 10 lat. Rekordy padły także w emisji innych gazów cieplarnianych – metanu i tlenku azotu.

Od początku rewolucji przemysłowej stężenie dwutlenku węgla wzrosło w atmosferze o 141 procent. Zdaniem naukowców, emisje tego gazu prowadzą do zmian klimatycznych, w tym do globalnego ocieplenia.