Rewolucja październikowa w Rosji

Celem rewolucji październikowej było odebranie władzy Rządowi Tymczasowemu (uformowanemu w wyniku rewolucji lutowej 1917) w Rosji przez zdominowane przez bolszewików rady delegatów robotniczych i żołnierskich. Wybuchła ona 7 XI 1917 (24 X wg starego stylu, stąd nazwa) w Piotrogrodzie.

Więcej:undefined