Rysie znikną za 50 lat?

Globalne ocieplenie doprowadziło już do wyginięcia bardzo wielu gatunków. Naukowcy twierdzą, że niektóre zwierzęta musiałyby przyspieszyć ewolucję 10 tysięcy razy, aby zaaklimatyzować się do nowych warunków klimatycznych. Jednym z gatunków, które mogą paść ofiarą jest ryś iberyjski.

Najnowsze badania prowadzone w Hiszpanii pokazują, że zmiany klimatu mogą doprowadzić do wyginięcia populacji rysia iberyjskiego w ciągu 50 lat, nawet mimo znacznych wysiłków prowadzonych dla podtrzymania tego gatunku.

– Nasze badania wskazują, że zmiany klimatu mogą prowadzić do szybkiego i gwałtownego spadku populacji rysiów w nadchodzących dekadach i doprowadzić do jego wyginięcia w ciągu 50 lat – mówi autor badania dr Damien Fordham z Uniwersytetu Przyrodniczego w Australii. – Wysiłki, które są podejmowane w celu utrzymania tego gatunku przy życiu, mogą zakończyć się fiaskiem, jeśli nie weźmiemy pod uwagę postępujących zmian klimatycznych – dodaje badacz.

Ryś iberyjski należy do najbardziej zagrożonych wyginięciem kotów. Z punktu widzenia ochrony przyrody jest to gatunek krytycznie zagrożony. W ciągu ostatnich 200 lat gatunek ten uległ zredukowaniu do 9 populacji, izolowanych terenami rolniczymi, które są dla tych zwierząt nie do przebycia. Najliczniejsza populacja rysia iberyjskiego znajduje się w górach Sierra Morena.