Najnowsze badania prowadzone w Hiszpanii pokazują, że zmiany klimatu mogą doprowadzić do wyginięcia populacji rysia iberyjskiego w ciągu 50 lat, nawet mimo znacznych wysiłków prowadzonych dla podtrzymania tego gatunku.

- Nasze badania wskazują, że zmiany klimatu mogą prowadzić do szybkiego i gwałtownego spadku populacji rysiów w nadchodzących dekadach i doprowadzić do jego wyginięcia w ciągu 50 lat - mówi autor badania dr Damien Fordham z Uniwersytetu Przyrodniczego w Australii. - Wysiłki, które są podejmowane w celu utrzymania tego gatunku przy życiu, mogą zakończyć się fiaskiem, jeśli nie weźmiemy pod uwagę postępujących zmian klimatycznych - dodaje badacz.

Ryś iberyjski należy do najbardziej zagrożonych wyginięciem kotów. Z punktu widzenia ochrony przyrody jest to gatunek krytycznie zagrożony. W ciągu ostatnich 200 lat gatunek ten uległ zredukowaniu do 9 populacji, izolowanych terenami rolniczymi, które są dla tych zwierząt nie do przebycia. Najliczniejsza populacja rysia iberyjskiego znajduje się w górach Sierra Morena.