Satelita zwącha wodę

Wody w Nigrze poszukuje teraz satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej, który wygrał z szamanami.

Republika Nigru położona w Afryce Zachodniej to państwo, które wciąż boryka się z problemami z zaopatrzeniem w wodę. Teraz będzie o znalezienie wody łatwiej. Europejska Agencja Kosmiczna użycza w tym celu swoich satelitów, a właściwie zdjęcia które robią. Zdjęcia z satelitów pozwalają odnaleźć największe zasoby wody. Dobre ich poznanie pozwoli na lepsze zarządzanie zużyciem. Pozwoli także opracować lepsze strategie magazynowania wody pitnej. Na początek dane gromadzone w latach 1993 – 2007 zostały zintegrowane z trójwymiarowymi mapami terenu dorzecza rzeki Niger. Powstała mapa pokazujące potencjalne podziemne zasięgi przepływów wody. Dzięki tej mapie będzie można skuteczniej poszukiwać wody i lokalizować studnie we właściwych miejscach. Odpowiednie oprogramowani jest już zainstalowanie w placówce organizacji AGHRYMET (the Regional Centre of the Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel) odpowiedzialnej za zaopatrzenie w wodę w Niamey, stolicy Republiki Nigru. h.k.