Sfilmowano ludzką owulację

Naukowcom udało się sfilmować proces ludzkiej owulacji.