Sieciowy balon artysty

Markus Kison sprawdził, jakie emocje tkwią w blogach, a potem zrobił z nich pulsujący balon.

Berliński artysta Markus Kison użył serwisu Blogger, aby uzyskane z niego dane na temat występujących w tekstach emocji przetworzyć na dzieło sztuki. Kison uzył typologii emocji Roberta Plutchika, która wymienia ich osiem. Dane na ich temat przełożył na model przestrzenny – 24 ścienną figurę, będąca modelem przestrzennym wszystkich ludzkich stanów emocjonalnych. Ten model jest w doświadczeniu Kisona rozciągany na wszystkie strony zgodnie z danymi z sieci. Suche dane same tworzą dynamicznie zmienne dzieło sztuki, które pulsuje rytmem blogów. h.k.