Siewcy nowej ery

Prospero – robot rolnik – chodzi po polu na pajęczych nogach, co chwila staje, kopie dołek, umieszcza w nim ziarenko, zasypuje i znaczy miejsce białym sprejem. W brzuchu ma nawozy i środki ochrony roślin, dysponuje też łącznością bezprzewodową, aby odbierać instrukcje z komputera – który, jak się domyślamy – znajduje się w domu nowoczesnego gospodarza. Większy zespół robotów siewców może ze sobą współpracować na zasadzie inteligencji stada, czyli tak, jakby tworzyły jeden organizm. Taka grupa mechanicznych parobków na pewno pięknie będzie się prezentować o brzasku na małopolskich pagórkach lub kurpiowskiej równinie. Prospero potrafi bezkolizyjnie poruszać się po obejściu i polu, więc nie wpadnie np. na stracha na wróble.