Skąd nasionko wie, gdzie wypuszczać korzonki I pęd?

Zakopane w ziemi, ma już „zakodowaną” odpowiednią informację o tym, w którą stronę wypuszczać pęd, a w którą korzonki.

„Jest za to odpowiedzialne zjawisko zwane geotropizmem. To reakcja pędu i korzenia na pole grawitacyjne Ziemi. Korzeń główny wygina się w stronę działania siły grawitacji (jest to geotropizm dodatni), a pęd – w przeciwną stronę (to geotropizm ujemny)” – mówi dr hab. Marek Gajewski z Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW. W końcowej części korzenia, tzw. czapeczce, znajdują się ziarna skrobi, które pod wpływem siły ciężkości przesuwają się w komórkach, uciskając siateczkę endoplazmatyczną i „informując” roślinę, w którą stronę powinien rosnąć jej korzeń. Taka informacja powoduje różną szybkość wzrostu górnej i dolnej części korzenia, a przez to wygięcie go w odpowiednią stronę. Podobne zjawiska zachodzą też w łodydze.