Skąd pochodzi słowo „kariera”?

Słowo „kariera” pochodzi od francuskiego określenia „carriere”, które oznacza galop, szybki bieg. Również włoskie słowo „carriera” ma podobne znaczenie. Swoistą karykaturą kariery jest karierowiczostwo, czyli budowanie pozycji społecznej, zawodowej za wszelką cenę, metodą po trupach do celu.