Skąd pochodzi zwyczaj harakiri i jak powstał?

Według japońskiej tradycji w brzuchu mieściła się dusza ludzka, było on ośrodkiem wszelkich uczuć. Człowiek, który popełnił samobójstwo w taki właśnie sposób udowadniał swoją niewinność i szczerość jego zamiarów. Stąd powszechna nazwa seppuku – harakiri (hara oznacza brzuch, a kiri oznacza cięcie).

Więcej:cywilizacje