Skąd się bierze albinizm?

Albinizm to brak melaniny, pigmentu wpływającego na kolor skóry, oczu i włosów.

Albinizm ma podłoże genetyczne. Gen odpowiedzialny za albinizm warunkuje produkcję enzymu zwanego tyrozynazą. Enzym ten umożliwia przekształcenie tyrozyny w melaninę. Albinosi nie mają tyrozynazy, co powoduje, że ich organizm nie produkuje melaniny. Gen odpowiedzialny za albinizm jest recesywny, co znaczy, że ujawnia się tylko wtedy, gdy odziedziczony jest od obojga rodziców (którzy zresztą nie muszą być albinotyczni, ale są nosicielami tego genu).

W różnych populacjach ludzkich występuje z różną częstotliwością. W społeczeństwach zachodnich albinosi rodzą się stosunkowo rzadko – 1 na 15–20 tys. urodzeń. Są jednak populacje, w których jest znaczenie częstszy – np. wśród Indian Cuna z Panamy czy Hopi z południowo-zachodniego USA, gdzie średnia częstość albinizmu to około 1/200. ˜

Odp. prof. dr hab. Bogusław Pawłowski, kierownik Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego