Słaby węch demaskuje psychopatę

Podstawą tych naukowych dociekań był fakt, że ludzie z tendencjami psychopatycznymi mają wadliwie działającą przednią część mózgu – obszar, gdzie znajdują się ośrodki planowania, kontroli impulsów oraz zachowań społecznych. W tym rejonie znajduje się również ośrodek węchu, dlatego naukowcy postanowili sprawdzić, czy problemy z tym zmysłem przekładają się na zachowania psychopatyczne.

Osoby cierpiące na zaburzenia węchu to potencjalni psychopaci – dowodzą badania dwóch australijskich uczonych z Macquarie University.

W ramach testów Mehmet Mahmut i Richard Stevenson przebadali 79 nienotowanych na policji osób. Najpierw ustalili, którzy z ochotników mają problemy z węchem, a potem sprawdzili, czy osoby te wykazują charakterystyczną dla psychopatów bezduszność, tendencję do manipulowania innymi, nieuporządkowany styl życia oraz skłonności do naginania prawa.

Okazało się, że ludzie, którzy osiągnęli najwyższe noty w teście „sprawdź, czy jesteś psychopatą”, mieli także najpoważniejsze problemy z identyfikacją zapachów oraz ich odróżnianiem. Według naukowców problemy z węchem mogą być jedną z cech charakterystycznych dla wszystkich psychopatów, nawet takich, którzy nie popełnili jeszcze żadnego przestępstwa.