Sprawne nogi – sprawny mózg

Starsze panie o mocnych nogach są bardziej sprawne umysłowo – informują naukowcy z Wielkiej Brytanii.

Naukowcy z King’s College w Londynie przez dziesięć lat obserwowali ponad 150 par bliźniaczek, których wiek na początku eksperymentu wynosił od 43 do 73 lat.

Autorzy badań oceniali między innymi sprawność mięśni nóg, która jest dobrym wskaźnikiem odpowiednio częstego wykonywania ćwiczeń fizycznych, niezbędnych do zachowania sprawnego mózgu. Za pomocą odpowiedniego urządzenia oceniano zarówno siłę, jak i szybkość skurczów mięśni, a komputerowym testem – pamięć oraz zdolność do przetwarzania informacji.

Okazało się, ze bliźniaczki o mocniejszych na początku badania nogach po dziesięciu latach lepiej zachowywały sprawność umysłową i miały mniej zmian w mózgu. Mocne nogi okazały się najbardziej związanym ze sprawnością mózgu czynnikiem spośród branych pod uwagę.

Prawdopodobnie pod wpływem ćwiczeń w organizmie uwalniają się substancje, które mogą poprawiać działanie starzejącego się mózgu. Naukowcy zaznaczają, że aby potwierdzić uzyskane wyniki, potrzebne będą dalsze prace. Trudno bowiem oddzielić wpływ sprawności mięśni nóg od innych czynników mogących oddziaływać na mózg, a przeprowadzone badanie nie skupiało się na demencji.