Stonehengeo starsze o 5000 lat

Nowe odkrycia wskazują, że ludzkie osady istniały w tym miejscu już 3000 lat przed powstaniem Stonehenge.

Archeolodzy odnaleźli ślady osad łowieckich sprzed ok. 7500 lat. – Badacze trafili na trop osadników, którzy ustawili pierwszy głaz w Stonehage – mówi dr Josh Pollard z Uniwersytetu Southampton.

Datowanie znalezisk wskazuje, że w okolicy Stonehenge już ok. 7500-4900 lat temu istniały stałe lub pół-stałe osady.

Autor projektu badawczego, David Jacques jeszcze w czasie studiów odkrył, że w tym miejscu nigdy nie prowadzono ani nie planowano prac wykopaliskowych.

– Cały teren jest przepełniony prehistorycznymi śladami. Aż trudno uwierzyć, że przez tyle lat to miejsce było omijane przez archeologów – mówi Jacques.

W 1999 roku grupa naukowców pod jego przewodnictwem rozpoczęła badania w rejonie Amesbury, w którym znajduje się najbliższe źródło wody w pobliżu Stonehenge.

W ciągu ostatnich siedmiu lat, badacze odkryli najwcześniejsze ślady osadnictwa w rejonie Stonehenge pochodzące z ok. 7500 – 4700 r. p.n.e. Materiał organiczny pobrany z materiału znalezionego w tym miejscu wskazuje, że w tym czasie żyli tam ludzie.

Stonehenge  to jedna z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych. Składa się z wałów ziemnych otaczających zespół stojących kamieni.