21. Międzynarodowe Zawody Matematyczne dla studentów uniwersytetów odbyły się w dniach 29 lipca – 4 sierpnia 2014 r. Wzięło w nich udział 324 studentów z 73 uczelni z Europy, Azji i obu Ameryk.

Wydział Matematyki i Informatyki UMK reprezentowali studenci z Koła Naukowego Matematyków: Aurelia Bartnicka (wyróżnienie), Bartosz Bieganowski (nagroda III stopnia), Janusz Schmude (nagroda II stopnia) oraz Daniel Strzelecki (nagroda I stopnia). Zostali oni przygotowani do rywalizacji przez dr. Roberta Skibę z Katedry Nieliniowej Analizy Matematycznej i Topologii UMK.

Zadanie uczestników polegało na rozwiązywaniu 10 zadań w ciągu 2 dni (każdego dnia 5 zadań w 300 minut). Nagrodę I stopnia otrzymywał student, który podczas zawodów uporał się z co najmniej 6 zadaniami. W taki sposób nagrodzonych zostało 67 uczestników zawodów (około 20% wszystkich zawodników).