Szalony pokój drukowany w 3D

Gigantyczny, wydrukowany z piasku i niezwykle złożony projekt Michaela Hansmeyera i Benjamina Dillenburgera to pierwszy pokój wydrukowany w 3D.

“Cyfrowa Groteska” to z pewnością jeden z najbardziej ambitnych projektów 3D: algorytmy komputerowe zaprojektowały pokój, który ma 3,2 m wysokości, 15 metrów kwadratowych i aż 260 mln warstw, które złożyły się na tę niezwykłą całość.

Hansmeyer i Dillenburger najpierw pozwolili komputerowi losowo zaprojektować pokój, który został wydrukowany w Zurychu. Z cyfrową wersją pokoju w ręku, użyli piasku jako materiału, wraz ze środkiem wiążącym, i wydrukowali znaczne ilości pokoju – do 4 metrów wysokości, metr szerokości i 2 m głębokości. Potem gromadzili kawałek po kawałku z piaskowca. Projektowanie zajęło twórcom aż rok, drukowanie – miesiąc, a montaż – jeden dzień.

Digital Grotesque . Printing Architecture from Digital Grotesque on Vimeo.