Tajemnica policyjnego poligonu

Cmentarzysko kultury przeworskiej odkryli na policyjnym poligonie pirotechnicy, w czasie zajęć z materiałów wybuchowych.

Na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie archeolodzy odkryli cmentarzysko popielnicowe. W czerwcu podczas zajęć pirotechnicznych na poligonie policjanci znaleźli kilka skorup odsłoniętych przez eksplozję materiału wybuchowego. Odłamki naczyń obejrzeli pracownicy Muzeum Historycznego w Legionowie. Okazało się, że kawałki naczyń to części popielnic, w których grzebano szczątki ze stosów ciałopalnych. Pozostałe odłamki były fragmentami tzw. przystawek, czyli naczyń w których zmarły otrzymywał dary grobowe.
W lipcu na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie rozpoczęły się prace wykopaliskowe, którymi kieruje starszy asystent z Muzeum Historycznego w Legionowie Wawrzyniec Orliński. Jego zdaniem w tym miejscu znajduje się cmentarzysko ludu zaliczanego do tzw. kultury przeworskiej. Wśród odkrytych zabytków są m. in. zdobione groty włóczni, kamienny nóż, zapinki oraz okucie rogu służącego do picia w kształcie głowy byka inkrustowane ozdobnymi kamieniami.
Wykopane zabytki będą prezentowane w legionowskim muzeum. h.k.