Technologiczna rewolucja na naszych oczach

Dzięki coraz bardziej zaawansowanej automatyzacji pracujemy wydajniej i moglibyśmy pracować krócej gdyby nie kryzys. Co drugi młody człowiek jest dziś w wielu krajach Europy bezrobotny. Wyręczające ludzi maszyny stają się coraz większym zagrożeniem.

W nowym “Focusie” przeczytasz rozmowę z lordem Robertem Skidelskym o świecie, w którym
praca stanie się rozrywką!