»    Pytanie 21
„Trzebaby zawsze wyłanczać światło kiedy nie bywa się w jakimś pomieszczeniu”
Ile należałoby poprawić, żeby zdanie było poprawne językowo:
(a)    Błędów jest więcej niż dwa.
(b)    Trzebaby oraz wyłanczać.
(c)    Zdanie ma błędy, ale nie mam wrażenia, żeby były rażące.

 »    Pytanie 22
Przeczytaj oba zdania poniżej i osądź ich prawdziwość:
„Zdanie poniżej jest fałszywe.
Zdanie powyżej jest prawdziwe”
(a)    Zdanie pierwsze jest prawdziwe.
(b)    Zdanie drugie jest prawdziwe.
(c)    Nie da się osądzić prawdziwości obu tych zdań.