Uczniowie żujący gumę mają lepsze stopnie

Mlaskanie i ciamkanie podczas zajęć może być nieeleganckie i niegrzeczne, ale może poprawić wyniki podczas egzaminów!
Uczniowie żujący gumę mają lepsze stopnie

Takie wnioski płyną z eksperymentów przeprowadzonych na uniwersytecie w Sydney. Naukowcy poprosili studentów, by zapoznali się z materiałami z fizjologii, a następnie z matematyki. Jedna z grup w trakcie nauki miała żuć gumę. Następnie ochotnicy rozwiązywali testy sprawdzające, w jakim stopniu opanowali materiał. Okazało się, że grupa, która żuła gumę, wypadała za każdym razem lepiej. Nie wiadomo dokładnie, dlaczego guma wpływa na polepszenie przyswajania wiedzy. Być może ma to związek ze zwiększoną czujnością, którą odnotowano u żujących uczestników jednego z eksperymentów.