W tegorocznej konferencji (to już trzecie spotkanie dotyczące nowoczesnych technik edukacji) wezmą  udział przedstawiciele kilku ośrodków naukowych, profesorowie uczelni, kadra menedżerska wdrażająca nowoczesne rozwiązania służące przekazywaniu wiedzy uczniom, a także nauczyciele różnych przedmiotów z całego kraju, dla których zorganizowane zostaną  praktyczne lekcje i warsztaty dające przegląd nowych technologii towarzyszących procesowi edukacji.

Zainteresowanie konferencją wykazały także władze samorządowe i oświatowe wielu wielkopolskich miast oraz przedstawiciele kuratorium i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Organizatorami spotkania są Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II i Urząd Miasta i Gminy we Wrześni.

Informacje szczegółowe można uzyskać pod adresem ssp-6@wrzesnia.pl