W jakich warunkach lekarze mogą pobrać narządy od zmarłego?

Z przepisów prawa wynika, że lekarzom wolno pobrać narządy do przeszczepu od każdego pacjenta, u którego orzeczono śmierć pnia mózgu i nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych. Wyjątkiem są osoby, które za życia złożyły pisemne oświadczenie o braku zgody na pobranie narządów. W praktyce lekarze pytają o zgodę rodzinę potencjalnego dawcy i respektują jej wolę.