W jakiej temperaturze człowiek zamarza?

Kiedy temperatura spada poniżej 35oC organizm pozwala marznąć palcom, pojawiają się dreszcze, uczucie zmęczenia i niepokoju. Poniżej 34Co następują skurcze mięśni, zaburzenia świadomości. Przy 30Co człowiek zachowuje się jakby był pijany. Poniżej 28Co traci świadomość. Temperatura 24Co najczęściej oznacza śmierć.

Więcej:Przyroda