W jakim kraju pracuje się najdłużej?

Najdłużej pracują Czesi i Grecy (43,5 godziny tygodniowo). Według badań Polacy są bardzo pracowitym narodem – nasza średnia tygodniowa to 41,8 godz. Najkrótszy czas pracy mają Duńczycy – 38 godzin i Francuzi, którzy cieszą się 35-godzinnym tygodniem pracy.