W którym narodzie jest najwięcej geniuszy?

Nie ma wątpliwości – najbardziej uzdolnieni wydają się Żydzi. Dziś co trzecia Nagroda Nobla z dziedziny literatury, medycyny, fizyki i chemii trafia do pisarzy i naukowców żydowskiego pochodzenia, chociaż Żydzi stanowią zaledwie około 0,2% ludności świata!